Sanna Kekäläinen

SANNA KEKÄLÄINEN

Sanna Kekäläinen on ollut edelläkävijä koko uransa tuotuaan näyttämölle ihmiskehon kaikessa loistossaan. Kekäläinen tuo näyttämölle alastoman olennon, poliittisen olennon, joskus dominoivan, hysteerisen, mystisen, vaativan ja moniulotteisen olennon, joka täytyy nähdä, kuulla ja tunnistaa hänen omilla ehdoillaan.

Kekäläinen ottaa teoksillaan kantaa maailman tilaan. Hänen mielestään on järkyttävää huomata tämänhetkinen jako itään ja länteen, pohjoiseen ja etelään, rikkaisiin ja köyhiin, A- ja B-luokan kansalaisiin.

Kekäläinen on löytänyt tavan linkittää ruumiissa koetut yksityiset kokemukset laajempiin sosiaalisiin kokonaisuuksiin syvällisen tutkimuksen kautta. Esimerkkinä tästä tutkimuksesta toimii käsitys läheisyyden tärkeydestä fyysisenä kokemuksena joka koskee niin yksilöä kuin valtioitakin. Läheisyyden vastakohtana on väkivalta; hyväksikäyttävä terrori, etninen puhdistus tai sotatila. Hänen painotuksensa on yhteisten ja jaettavien mahdollisuuksien löytämisessä erottelun ja eristämisen sijaan.

Kekäläisen taiteellisen työn yhtenä kantavana ajatuksena on ollut tutkia kuinka paljon informaatiota ja ajattelua liike voi ilmaista. Liike on hänen mielestään yhtä täsmällinen keino kommunikoida ja ilmaista kuin mikä tahansa muu kommunikaation muoto. Kekäläinen on kehittänyt metodin kirjoittaa tanssilla ja tanssissa, hän on myös tuonut kirjoitetun ja puhutun sanan osaksi nykytanssin konseptia. Feminismin, filosofian ja psykoanalyysin lähtökohdista Kekäläinen on luonut tapoja linkittää ruumiissa koetut yksityiset kokemukset laajempiin sosiaalisiin yhteyksiin.

Kekäläinen on pohtinut esitys-sanaa ja sen merkitystä. Esitystilanne tuo ihmiset yhteen, oli muoto sitten teatteri, tanssi tai jokin muu taidemuoto. Tämä on jo itsessään merkittävää ja näyttää olevan ihmisen arkaainen tarve. Jos esityksen tavoitteena on purkaa sisältönsä ja merkityksensä ja tarkastella tilannetta niin vuorovaikutuksellisesti kuin mahdollista, onko kyseessä silloin esitys vai enemminkin länsimainen rituaali?

Kekäläinen vastustaa markkinatalouden sanastoa, jota ilmenee yhä enemmän ja enemmän myös kulttuurin ja taiteen alueilla. Hän ei koe itseään palveluntarjoajana, vaan ehkä enemmän palvelijana. Kekäläistä motivoi lisääntyvä arvojen ja humanismin katoaminen, rahan merkityksen kasvaminen maailmassa ja taiteen kaupallistuminen sekä epätasa-arvon ja hyväksikäytön lisääntyminen. Kekäläistä onkin kuvattu feministisen eksistenssin promoottorina, provokaattorina, ongelmanasettelijana, tarkkailijana ja runoilijana.

 

 

 


CV
Sanna Kekäläinen on luonut yli seitsemänkymmentä teosta vuodesta 1982 alkaen.
Teokset 1982-1995 katso ARKISTO ja vuodesta 1996 eteenpäin katso TEOKSET

KOULUTUS 

Ammattioppilaana Helsingissä 1978 – 80.
Opiskeli London School of Contemporary Dance:ssa 1980-83
Opiskeli Amsterdam Teatterikorkeakoulun tanssin laitoksella 1983 ja 1985

TYÖ
Työskennellyt koreografina ja/tai
tanssijana monessa teatterissa ja tanssiryhmässä Suomessa.
Työskennellyt yhteistyössä innovatiivisesti eri visuaalisten taiteiden, kirjailijoiden, säveltäjien, performanssiryhmien ja muusikkojen kanssa.
Perustajajäsen Zodiak – Uuden tanssin keskus 1986. Työskenteli koreografi-tanssijana Zodiakissa vuoteen 1997 asti.

Taiteellinen vastaava ja koreografi, Ruumiillisen taiteen teatteri, vuodesta 2001 nimellä K&C Kekäläinen & Company, perustettu Helsingissä 1996.
Lukuisia esiintymisiä eri festivaaleilla ja teattereissa Euroopassa, Aasiassa ja USAssa.
Residenssitaiteilijana WUKissa Wienissä, Itävallassa (TransEuropeHalles) kesällä 1998.
Tilattu Rekonstruktiosarja neljästä varhaisesta työstä Kiasma-teatteriin avajaisohjelmaksi vuonna 1998.
Goethe-instituutin asiantuntijavieraana Global Dance Festivalilla Düsseldorfissa kesällä 2002.
Residenssitaiteilijana Tukholman Dansens Husissa keväällä 2011.

APURAHAT JA PALKINNOT, valikoima
1989 Valtion 1-vuotinen taiteilija-apuraha
1990 – 92 Valtion 3-vuotinen taiteilija-apuraha
1990 Tanssitaiteen valtion palkinto, Zodiak Presents
1994 Suomi -palkinto
1996 Valtion taiteilija-apuraha ajalle 1996 – 1998
1999 Valtion 5-vuotinen taiteilija-apuraha ajalle 1999 – 2003
2004 Valtion 1-vuotinen taiteilija-apuraha 2004
2005 Valtion 5-vuotinen taiteilija-apuraha ajalle 2005 – 2010
2010 Valtion 5-vuotinen taiteilija-apuraha 2010 – 2014
2018 Valtion 5-vuotinen taiteilija-apuraha 2018 – 2022

ARTIKKELIT, KIRJALLISUUS JA TUTKIMUS, valikoima

Kirja:
– Riikka Laakso, Oli Ahlroos, Maria Svanström, Teemu Mäki, Anu Laukkanen ja Janne Saarakkala: “Sielu, ruumis ja liha – Näkökulmia Sanna Kekäläinen työhön / Body, Meat and Spirit – Perspectives to the Work of Sanna Kekäläinen”, 96 s., BoD 2018
– Riikka Laakso: “Kysyvä ruumis”, essee 2019

Omat artikkelit:
– “Tanssin opiskelua Lontoossa”. TANSSI. 3/1982.
– “Esiintyminen – arvoitus.” Askelmerkkejä tanssin historiasta, ruumiista ja sukupuolesta. Tanssin tutkimuksen vuosikirja 3/1999. Ed. Päivi K. Pakkanen, Jaana Parviainen, Leena Rouhiainen, Annika Tudeer. Central Arts Council. 1999.
– “Puolalainen nykytanssi nousee.” TANSSI. 3/2001.
– “Nykyinen taidepolitiikka johtaa valmisvaate-tanssiin.” TANSSI. 1/2003.
– “Tanssin tekijät – 35 näkökulmaa koreografin työhön”, 2005, Ed. Hannele Jyrkkä
– “Ehdotus sukupuolen esittämiseksi näyttämöllä”, Mustekala 2/2015, Vol. 59

Artikkelit:
– Virve Sutinen. “Hysteria”. TAIDE. 2/1992.
– Leea Kantonen. “Hurmio”. TAIDE. 6/1994.
– Hanna Brotherus. “Ollako vai eikö olla? Myyttien raskaus”. TANSSI. 4/1995.
– Virve Sutinen. “Ruumiillisen taiteen ‘ambitious bitch’ “. TANSSI. 2/1997.
– Virve Sutinen. “The rise and falls of Physical Art Theatre”. TANSSI 3/1997.
– Minna Tawast. “Sanna Kekäläinen uudistuneen vanhan edess䔝. TANSSI 3/1998.
– “Physical Art Theatre. Faun. Studien über Hysterie”. Finnish Dance in Focus. 1999.
– Johanna Laakkonen. “The Harmony of Chaos: Sanna Kekäläinen”. Finnish Dance in Focus 2001.
– Janne Saarakkala. “Sanna Kekäläinen alastomana” ESITYS 2/2010.
– Aleksis Salusjärvi. “Tanssissa korostuu naisen keho, liike ja vuorovaikutus” Kritiikin Uutiset 4/2012.
– Olli Ahlroos. “Kysymyksiä taiteesta ja taiteilijaksi tulemisesta Sanna Kekäläiseltä” Liikekieli.com, 2016.
– Olli Ahlroos. “The Courage that Art Demands”. Tanz Im August Magazine, 2017.
– Riikka Laakso. “The naked stage of Sanna Kekäläinen”. Springback Annual 2019.
– Olli Ahlroos. “The Courage that Art Demands”. Hyperion: On the future of Aesthetics, 2019.
– Riikka Laakso. “The Routes of a Nymph: A Shaping Body in the Poetics of Sanna Kekäläinen”. Hyperion: On the future of Aesthetics, 2019.

Tutkimus:
– Aino Kukkonen: väitöskirja “Postmoderni liikkeessä – Tulkintoja 1980-luvun suomalaisesta tanssista”, 2014
– Aino Järvi-Eskola: pro gradu -tutkielma “Femistinen autobiografinen esitys tanssinäyttämöllä, esimerkkiteoksena Sanna Kekäläisen Puna-Red-Rouge”, 2015

VIDEOT
Crickets, ohj. Marikki Hakola, 1987
Santa-Maria Furiosa, ohj. Teemu Mäki, 1991
Requiem, ohj. Marikki Hakola, 1996
Continuum, ohj. Marikki Hakola, 1999

OPETUS
Jaksoittain eri tanssikouluissa ja workshopeissa ympäri Suomen ja kansainvälisesti: tekniikkaa, koreografiaa, fyysistä ilmaisua
Teatterikorkeakoulu, tanssitaiteen laitos, vuodesta 1993 alkaen jaksoittain.