Oleva – Creature


Creature | photo: Jussi Pakkala | in the photo: Katri Soini

OLEVA – CREATURE | TUNNISTAMATON TANSSIJA – UNIDENTIFIED DANCER (2006)
Ihmisten keskinäistä kommunikaatioita ei enää voi erottaa sähköisestä, erityisesti kuvallisesta viestinnästä. Kaikki tapahtuu sen antaman kuvan kautta.
Se luo jatkuvasti uudistuvia identiteettien valmiita mallikappaleita ja univormuja, jotka ovat syrjäyttäneet sellaiset identiteetit, jotka perustuvat historiaan tai traditioihin tai elämän prosesseihin.
Nämä kaiken henkilökohtaisen vallanneet prêt-à-porter- eli valmisidentiteetit ovat jyrkästi hierarkkisia ja eriarvoisia. Ne ovat taloudellista toimintaa, joka tähtää mielikuvien tuottamiseen ja kauppaamiseen. Niihin liittyy voimakkaita arvovarauksia (glamour, trash, syrjäytynyt, ählämi eli muslimeista annettu kuva, jne.). Näiden identiteettien väliset rajat ovat sosiaalisesti lähes ylittämättömiä ja ne ovat tyhjentäneet kaikki toisenlaiset identiteetin mahdollisuudet.
Onko mahdollista, että ihmiset muodostaisivat yhteisöjä edellyttämättä sen jäseniltä erityistä identiteettiä, että olemassaolo kenenätahansa voisi olla yhteenkuulumisen lähtökohta? OLEVA hahmottaa minkälainen silloin olisi henkilökohtainen tila ja sen tunne-elämä. OLEVA on elämää ruumiissa kenenätahansa.

OLEVA
Koreografia: Sanna Kekäläinen
Tanssijat: Katri Soini, Sanna Kekäläinen

TUNNISTAMATON TANSSIJA
Koreografia: Sanna Kekäläinen
Tanssija: Agnese Vanaga

Valosuunnittelu: Antti Helminen
Puvustus: Taina Relander
Tuotanto: Kekäläinen & Company
Esitykset Stoassa
Ensi-ilta 10.1.2006
Esitykset:11/13/14/24/25/27/28.1. 2006

Creature | photo: Jussi Pakkala | in the photo: Katri Soini, Sanna Kekäläinen

Creature | photo: Jussi Pakkala | in the photo: Sanna Kekäläinen

Unidentified dancer | photo: Jussi Pakkala | in the photo: Agnese Vanaga