Pää-Head


Pää-Head | photo: Oona Airas | in the photo: Lilja Lehmuskallio, Sanna Kekäläinen

PÄÄ – HEAD (2008)
Mediayhteiskunnan länsimainen ihminen esittää, katsoo ja kommunikoi valmiiksi tuotettujen kuvien välityksellä. Jossain meissä elää myös avoimuus historialliseen, arkaaiseen ja animistiseen.
PÄÄ-HEAD on joukko harjoitelmia. Teos hakee millaisille alueille ihmisessä kommunikaatio, elämä ja Eros paikantuvat? Teoksessa lähdetään liikkeelle ajatuksesta, että kommunikaatio, elämä ja Eros liittyvät muistiin ja merkitysten samanaikaiseen rakentamiseen ja purkamiseen.
Teos tapahtuu kahdessa huoneessa.
Yhdessä ne merkitsevät minän dekonstruktiota, minän uudelleenjärjestelyä.
Ensimmäinen huone on minän destruktio, purkaminen.
Toinen huone on minän rekonstruktio, rakentaminen uudelleen.
Toisen huoneen materiaali sisältää muistumia aiemmista teoksistani. Tätä materiaalia voi myös ajatella eräänlaisena omaelämäkertana tai muistina.
S. Kekäläinen
Koreografia: Sanna Kekäläinen
Tanssijat: Sanna Kekäläinen, Lilja Lehmuskallio, Katri Soini, Laura Vesterinen (TeaK, harjoittelija) ja Aino Voutilainen (TeaK, harjoittelija)
Valosuunnittelu: Sirje Ruohtula
Tuotanto: Kekäläinen & Company
Ensi-ilta: 24.2.2008 K&C Tila, Kaapelitehdas
Esitykset 26./28./29.2. ja 2./4./5./7./9./11./13./14./16.3.2008 klo 19.00

Pää-Head | photo: Johanna Parviainen | in the photo: Sanna Kekäläinen, Aino
Voutilainen, Katri Soini

Pää-Head | photo: Johanna Parviainen | in the photo: Sanna Kekäläinen

Pää-Head | photo: Johanna Parviainen | in the photo: Katri Soini, Lilja Lehmuskallio, Laura Vesterinen

Pää-Head | photo: Johanna Parviainen | in the photo: Sanna Kekäläinen

Pää-Head | photo: Johanna Parviainen | in the photo: Sanna Kekäläinen